Allmänna villkor

VILLKOR FÖR MEDLING

FÖRETAGSSTRUKTUR
Utbudet av lös egendom på webbplatsen säljs inte av webbplatsens ägare utan av säljaren. När rörliga varor köps ingås därför ett avtal mellan köparen och säljaren, där webbplatsens ägare följaktligen inte är part. De allmänna villkor som gäller mellan säljaren och köparen ingår i detta dokument för att underlätta. Observera att dessa villkor gäller mellan köparen och säljaren och därför inte gäller för webbplatsens ägare.
Om säljaren befinner sig i ett land i Europeiska unionen (EU), Norge, Liechtenstein eller Island gäller det europeiska direktivet om distansförsäljning. Detta direktiv innehåller de rättigheter och garantier som anges nedan:

– Säljaren måste ge köparen tydlig och skriftlig information om skatter, betalning, leverans och fullgörande av avtalet.
– Köparen får sin beställning inom 30 dagar, om inte en annan period har avtalats med säljaren. Om den beställda rörliga varan inte (eller inte längre) är tillgänglig ska säljaren informera köparen om detta. Alla (handpenningar) måste återbetalas inom trettio dagar, om inte säljaren levererar en lös egendom av samma värde.
– Köparen har en ångerrätt enligt vilken köparen kan häva köpet i minst fjorton dagar utan att ange någon orsak. Eventuella fraktkostnader ska betalas av köparen. Eventuella (förskotts)betalningar måste återbetalas inom trettio dagar.

BV, FANG GROUP LIMITED
71-75 Shelton Street
Covent Garden
Covent Garden London
WC2H 9JQ
FÖRENADE KUNGARIKET
Organisationsnummer 14890368

ÖVERSIKT

Denna webbplats drivs av Bolaget. Genomgående på webbplatsen
termerna “vi”, “oss” och “vår” till bolaget. Företaget
Företaget erbjuder denna webbplats, inklusive all information, alla verktyg och
tjänster som är tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, på
villkorat av att du accepterar alla villkor, policyer och
och meddelanden som anges här.
Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss går du in i vår
“Tjänst” och du samtycker till att vara bunden av följande
villkor och bestämmelser (“Tjänstevillkor”, “Villkor”),
inklusive de ytterligare villkor och policyer som hänvisas till häri
hänvisas till och/eller är tillgängliga via hyperlänk. Dessa
Användarvillkoren gäller för alla användare av Webbplatsen,
inklusive men inte begränsat till användare som är webbläsare,
leverantörer, kunder, handlare och/eller innehållsleverantörer.
Läs dessa användarvillkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats
åtkomst eller användning. Genom att komma åt eller använda någon del av
Webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa
Användarvillkoren. Om du inte samtycker till alla villkor och
villkoren i detta avtal, får du inte komma åt
webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa
Användarvillkoren betraktas som ett erbjudande, är acceptansen
uttryckligen begränsad till dessa användarvillkor.
Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i vår butik
läggs till omfattas också av Användarvillkoren. Du kan ladda ner den
senaste versionen av användarvillkoren när som helst
visa på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera någon del
av dessa användarvillkor för att uppdateras, modifieras eller ersättas
genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar
ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för
ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter
publicering av ändringar utgör godkännande av dessa ändringar.

ARTIKEL 1 – VILLKOR FÖR ONLINEBUTIKEN:
Genom att godkänna dessa användarvillkor intygar du att du
är minst myndig i den stat eller provins där du är bosatt, eller
att du är myndig i den stat eller provins där du är bosatt och att du har
samtyckt till att tillåta någon av dina minderåriga beroende
personer att använda denna webbplats.
Du får inte använda våra produkter för olagliga eller obehöriga
ändamål och du får inte, när du använder tjänsten, bryta mot några lagar
bryta mot några lagar som gäller i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till
till upphovsrättslagar).
Du får inte överföra maskar eller virus eller någon kod av destruktiv natur.
överföra.
Ett brott mot eller en överträdelse av något av villkoren kommer att leda till
till omedelbar uppsägning av dina tjänster.

ARTIKEL 2 – ALLMÄNNA VILLKOR:
Vi förbehåller oss rätten att när som helst och av vilken anledning som helst
anledning att vägra service.Du förstår att ditt innehåll (inte kreditkortsuppgifter) kan överföras okrypterat
överföras och (a) innebär överföringar över olika nätverk
innebär, och (b) innebär ändringar för att
uppfylla och anpassa sig till de tekniska kraven för
anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation är alltid
krypterade under överföring över nätverk.
Du samtycker till att inte avslöja någon del av tjänsten, användningen av
tjänsten, eller åtkomst till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom
genom vilken tjänsten tillhandahålls, att reproducera, duplicera,
kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av tjänsten utan uttryckligt
skriftligt medgivande från oss.
De rubriker som används i detta avtal ingår endast
för enkelhets skull och kommer inte att begränsa eller
på annat sätt påverka dem.

ARTIKEL 3 – INFORMATIONENS RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH AKTUALITET:
Vi är inte ansvariga om någon information som görs
tillgänglig information inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet
materialet på denna webbplats är endast avsett för allmänna informationsändamål
och bör inte åberopas eller användas som enda grund för
fatta beslut utan att konsultera primära, mer korrekta, mer
fullständiga eller mer aktuella informationskällor. Varje
förlitar sig på material på denna webbplats sker på egen risk.
Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk
information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast för
endast som referens. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet
innehållet på denna webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet
att uppdatera informationen på vår webbplats. Du samtycker till att det är
ditt ansvar att kontrollera ändringar på vår webbplats.

ARTIKEL 4 – ÄNDRINGAR AV TJÄNSTER OCH PRISER:
Priserna på våra produkter kan ändras utan föregående meddelande
ändras.
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta tjänsten (eller någon
del eller innehåll därav) utan föregående
föregående meddelande.
Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon
modifiering, prisändring, avstängning eller uppsägning av Tjänsten.

ARTIKEL 5 – PRODUKTER ELLER TJÄNSTER:
Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga uteslutande online
via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade
kvantiteter och kan endast returneras eller bytas ut
i enlighet med vår Returpolicy.
Vi har gjort allt vi kan för att säkerställa att färgerna och bilderna på
våra produkter som visas i butiken är så exakta som möjligt.
möjligt. Vi kan inte garantera att visningen av
färgerna på din datorskärm kommer att vara korrekta.
Vi förbehåller oss rätten, men har ingen skyldighet, att vägra sälja
av våra produkter eller tjänster till någon person, geografiskt område eller
jurisdiktion. Vi kan utöva denna rättighet från fall till fall.
utöva. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av de
produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla
beskrivningar av produkter eller priser på produkter kan ändras när som helst
ändras när som helst utan föregående meddelande, efter
eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst
avbryta någon produkt när som helst. Alla erbjudanden om någon produkt eller
tjänst på denna webbplats är ogiltig där det är förbjudet.
Vi garanterar inte kvaliteten på några produkter, tjänster,
information eller annat material som du köper eller erhåller uppfyller dina
förväntningar, eller att eventuella fel i tjänsten kommer att
kommer att korrigeras.

ARTIKEL 6 – KORREKTHET I FAKTURERINGS- OCH KONTOINFORMATION:
Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar som du gör hos oss
platser. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa de köpta
kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning, begränsa eller
avbryta. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som görs av eller
under samma kundkonto, kreditkort och/eller
beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress
användning. Om vi ändrar eller annullerar en beställning ,
kan vi försöka meddela dig genom att kontakta
kontakta den e-postadress och/eller faktureringsadress/telefonnummer som
du angav vid tidpunkten för beställningen. Vi förbehåller oss rätten
rätt att begränsa eller förbjuda beställningar som, enligt vår
vårt eget gottfinnande, verkar ha gjorts av återförsäljare, återförsäljare
eller distributörer.
Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och
kontoinformation för alla inköp du gör i vår butik.
butik. Du samtycker till att tillhandahålla ditt konto och annan information, inklusive
inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum,
uppdatera omedelbart så att vi kan slutföra dina transaktioner
och kontakta dig vid behov.

ARTIKEL 7 – VALFRIA VERKTYG:
Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi inte har någon
kontroll eller inflytande över.
Du bekräftar och godkänner att vi kommer att ge tillgång till sådana verktyg
tillhandahålla “i befintligt skick” och “som tillgängligt” utan några
garantier, framställningar eller villkor av något slag och
utan något stöd. Vi har inget som helst ansvar
som uppstår ur eller i samband med din användning av valfria
verktyg från tredje part.
All användning av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker
helt på egen risk och efter eget gottfinnande och du måste se till att du
känner till och godkänner de villkor och bestämmelser enligt vilka verktygen
erbjuds av den eller de relevanta tredjepartsleverantörerna.
Vi kan också, i framtiden, erbjuda nya tjänster och/eller funktioner
som erbjuds via webbplatsen (inklusive lansering av nya
verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster kommer
också omfattas av dessa Användarvillkor.

ARTIKEL 8 – LÄNKAR TILL TREDJE PART:
Visst innehåll, vissa produkter och vissa tjänster som är tillgängliga via vår tjänst
kan innehålla material från tredje part.
Tredjepartslänkar på denna webbplats kan leda dig till tredjepartswebbplatser
tredje parter som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga
för att undersöka eller utvärdera innehållet eller riktigheten och
vi lämnar ingen garanti och kommer inte att ta på oss något ansvar eller
ansvar för material eller webbplatser från tredje part, eller
för annat material, produkter eller tjänster från tredje part.
Vi ansvarar inte för någon förlust eller skada i samband med
köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller
andra transaktioner som görs i samband med tredje parts webbplatser.
gjort. Läs noga igenom den tredje partens policyer och praxis och
och se till att du förstår dem innan du går in i någon transaktion
ingå. Klagomål, anspråk, problem eller frågor angående
tredje parts produkter ska riktas till den tredje parten.

ARTIKEL 9 – KOMMENTARER, FEEDBACK OCH ANDRA INLAGOR FRÅN
ANVÄNDARE:
Om du skickar vissa specifika bidrag på vår begäran
(t.ex. tävlingsbidrag) eller utan en begäran från oss, kommer du att skicka oss
kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material skickar, oavsett om det är online, via e-post, via post eller på annat sätt (kollektivt
“kommentarer”), samtycker du till att vi, när som helst, utan
begränsning, kan redigera alla kommentarer som du överför till oss,
kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda dem
i vilket medium som helst. Vi är inte och kommer inte att vara skyldiga (1) att
hålla kommentarer konfidentiella; (2) att betala ersättning
för kommentarer eller (3) att svara på kommentarer.
Vi kan, men är inte skyldiga att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll
redigera eller ta bort innehåll som vi efter eget gottfinnande bedömer
att det är olagligt, stötande, hotfullt, ärekränkande, pornografiskt
obscent eller på annat sätt stötande eller inkräktar på
någon parts immateriella rättigheter eller dessa användarvillkor.
Du samtycker till att dina kommentarer inte får inkräkta på
tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärken
integritet, personliga rättigheter eller andra personliga eller
äganderätt. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte får vara
ärekränkande eller på annat sätt olagligt, stötande eller obscent material
innehåller, eller innehåller datorvirus eller annan skadlig kod
som på något sätt kan påverka driften av
Tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk
e-postadress, utge dig för att vara någon annan än du själv
eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part om ursprunget till dina
kommentarer. Du är ensam ansvarig för alla kommentarer som du
du gör och deras riktighet. Vi tar inget ansvar och är inte
är inte ansvariga för kommentarer som publiceras av dig eller någon tredje
tredje part har publicerat.

ARTIKEL 10 – PERSONLIG INFORMATION:
Din inlämning av personlig information via butiken styrs
av vår integritetspolicy.

ARTIKEL 11 – FEL, FELAKTIGHETER OCH UTELÄMNANDEN:
Från tid till annan kan det finnas information på vår webbplats eller i tjänsten som innehåller
innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som
kan relatera till produktbeskrivningar, priser, kampanjer
erbjudanden, fraktkostnader för produkter, transittider och
tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel,
felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller göra beställningar.
ändra eller uppdatera eller annullera beställningar om
information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan
tid utan föregående meddelande (inklusive efter att du har skickat din beställning
skickat in).
Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller avbryta någon information i tjänsten eller på
någon relaterad webbplats för att uppdatera, ändra eller klargöra,
inklusive, utan begränsning, prisinformation, förutom vad som
krävs enligt lag. Ingen angiven uppdatering eller
förnyelsedatum som tillämpas i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats
tillämpas ska tolkas som att det indikerar att någon information
i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

ARTIKEL 12 – FÖRBJUDEN ANVÄNDNING:
Utöver andra förbud som anges i Tjänstevillkoren
Användarvillkoren, är du förbjuden att använda Webbplatsen eller dess innehåll
använda (a) för något olagligt ändamål; (b) för att förmå andra
att utföra eller delta i olagliga handlingar; (c) att engagera sig i någon
internationella, federala, provinsiella eller statliga bestämmelser, regler
lagar eller lokala förordningar; (d) att göra intrång
göra intrång i eller kränka våra immateriella rättigheter eller
andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka
kränka, förolämpa, skada, förtala, nedvärdera, förringa
skrämma eller diskriminera på grundval av kön, sexuell läggning religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder
funktionshinder; (f) tillhandahålla falsk eller vilseledande information; (g)
ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som
som på något sätt påverkar funktionaliteten eller driften av
Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet
påverkar eller kan påverka funktionaliteten eller driften av Tjänsten; (h) samla in eller spåra andras personliga information
samla in eller spåra; (i) för spam, phishing, pharm, pretext,
spindla, krypa eller skrapa; (j) för obscena eller omoraliska ändamål; eller
(k) för att äventyra säkerhetsfunktionerna i Tjänsten eller någon relaterad
webbplats, andra webbplatser eller Internet.
Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon
relaterad webbplats om du bryter mot någon av de
förbjuden användning.

ARTIKEL 13 – FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER; BEGRÄNSNING AV ANSVAR:
Vi garanterar inte att din användning av vår tjänst kommer att vara
av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri.
vara.
Vi garanterar inte att de resultat som kan erhållas från
användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.
Du samtycker till att vi från tid till annan kan på obestämd
tid, eller kan ta bort tjänsten när som helst utan föregående meddelande till dig.
avbryta tjänsten, utan att meddela dig.
Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga
av Tjänsten sker helt på egen risk. Tjänsten
och alla produkter och tjänster som tillhandahålls till dig genom Tjänsten
tillhandahålls (om inte uttryckligen anges av oss)
“som den är” och “som tillgänglig” för din användning, utan
några representationer, garantier eller villkor av något slag
överhuvudtaget, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive
underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet
säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet
äganderätt och icke-intrång.
Under inga omständigheter ska företaget, våra styrelseledamöter, tjänstemän
anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer
tjänsteleverantörer eller licensgivare hållas ansvariga för
skada, förlust, anspråk eller någon direkt, indirekt, tillfällig
punitive, särskilda eller följdskador av något slag, inklusive
inklusive, men inte begränsat till, utebliven vinst, uteblivna intäkter
förlust av besparingar, förlust av data, ersättningskostnader eller
liknande skador, oavsett om de baseras på
kontrakt, skadestånd (inklusive försumlighet), strikt
ansvar eller på annat sätt, som härrör från din användning av
Tjänsten eller produkter som erhållits via Tjänsten, eller för något annat
annat anspråk som på något sätt är kopplat till din användning av
Tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till
eventuella fel eller utelämnanden i innehållet, eller någon förlust eller
skada av något slag som härrör från din användning av
Tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publiceras via Tjänsten,
överförs eller på annat sätt görs tillgänglig, även om du har informerats om
informerats om möjligheten till detta. Eftersom vissa stater
eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för
följdskador eller oförutsedda skador, i sådana
stater eller jurisdiktioner kommer vårt ansvar att begränsas till den
maximala utsträckning som tillåts enligt lag.

ARTIKEL 14 – SKADESLÖSHET:
Du samtycker till att hålla företaget och dess moderbolag,
dotterbolag, närstående bolag, partner, tjänstemän,
direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer,
underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda,
försvara och hålla skadeslösa mot alla anspråk eller krav,inklusive rimliga advokatarvoden, som lämnas in av en tredje part
som lämnats in som ett resultat av eller till följd av din överträdelse av dessa
Användarvillkoren eller de dokument som hänvisas till häri, eller
din överträdelse av någon lag eller en tredje parts rättigheter.

ARTIKEL 15 – AVSKILJBARHET:
I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor blir olaglig,
ogiltig eller ogenomförbar, ska en sådan
sådan bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts enligt
tillämplig lag, och den icke verkställbara delen ska anses
anses vara avskiljbar från dessa Användarvillkor, varje
sådant fastställande ska inte påverka giltigheten och
giltigheten och verkställbarheten av alla andra återstående bestämmelser.

ARTIKEL 16 – UPPSÄGNING:
Parternas skyldigheter och ansvar som uppkommit före uppsägningsdatumet
uppsägningsdatum ska fortsätta att gälla för alla ändamål efter
uppsägning av detta avtal ska bestå.
Dessa användarvillkor gäller om och tills de sägs upp av dig eller av oss.
sägs upp av oss. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst
säga upp när som helst genom att informera oss om att du inte längre
vill använda våra tjänster, eller när du slutar använda
vår webbplats.
Om du, enligt vårt eget gottfinnande, misslyckas, eller vi misstänker att du har
underlåter att följa något villkor eller någon bestämmelse i dessa användarvillkor
följa, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan
föregående meddelande och du förblir ansvarig för
alla förfallna belopp fram till och inklusive uppsägningsdatumet;
och/eller du kan följaktligen nekas tillgång till våra Tjänster (eller någon
del därav).

ARTIKEL 17 – HELA AVTALET:
Om vi underlåter att utöva eller verkställa någon rättighet eller bestämmelse i dessa Användarvillkor
inte utövas eller verkställas, ska detta inte utgöra ett avstående från oss av den
av den rättigheten eller bestämmelsen.
Dessa användarvillkor och eventuella policyer eller driftsregler som kan vara
publiceras av oss på denna webbplats eller i förhållande till Tjänsten,
utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och är
tillämplig på din användning av Tjänsten, och ersätter alla tidigare
eller samtidiga avtal, kommunikation och förslag, oavsett
oavsett om de är muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive
men inte begränsat till tidigare versioner av användarvillkoren).
Eventuella tvetydigheter i tolkningen av dessa
Användarvillkoren kommer inte att tolkas till nackdel för den
nackdel för den part som utarbetat villkoren.

ARTIKEL 18 – TILLÄMPLIG LAG:
Dessa Användarvillkor och eventuella separata avtal genom vilka
vi tillhandahåller dig Tjänster ska regleras av och tolkas i
i enlighet med lagarna i Europa.

ARTIKEL 19 – ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOREN:
Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst
när som helst på denna sida.
Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, uppdatera någon del
av dessa användarvillkor som ska uppdateras, ändras eller ersättas
genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt
ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för
ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats eller
Tjänsten efter publicering av ändringar i dessa
Användarvillkoren innebär ett godkännande av dessa ändringar.

ARTIKEL 20 – Villkor för Ej Upphämtat Paket

Inledning
Dessa villkor styr hanteringen och lagringen av ej upphämtade paket. Genom att utnyttja våra tjänster för pakethantering och lagring godkänner du att följa dessa villkor samt eventuella tillämpliga policys eller regler.

Hämtning av Paket
2.1. Mottagaren har högst 7 dagar från meddelandets datum för att hämta paketet.

2.2. Att inte hämta paketet inom den specificerade tidsramen kan leda till att paketen returneras till vårt lager.

Avgifter och Kostnader
3.1. Företaget kan införa avgifter för returnerade paket, vilka kommer att kommuniceras till mottagaren vid meddelande.

3.2. Ytterligare avgifter kan tillkomma för hantering, bortskaffande eller andra tjänster relaterade till ej upphämtade paket.

Paketövergivande
6.1. Efter den specificerade hämtningsperioden har gått ut utan upphämtning, förbehåller sig företaget rätten att betrakta paketet som övergivet.

6.2. Övergivna paket kan vara föremål för bortskaffande eller auktion i enlighet med lokala lagar och regler.

Ansvar
7.1. Företaget ska inte hållas ansvarigt för skada, förlust eller stöld av ej upphämtade paket, utom i fall av påvisad försumlighet från vår sida.

Avslutning av Tjänsten
8.1. Företaget förbehåller sig rätten att avsluta sina tjänster för pakethantering och lagring för vilken mottagare som upprepade gånger inte hämtar sina paket eller bryter mot dessa villkor.

Ändringar
9.1. Företaget kan uppdatera dessa villkor efter eget gottfinnande, och eventuella ändringar blir effektiva vid publicering på vår webbplats eller genom meddelande till mottagare.

Genom att använda våra tjänster bekräftar du att du har förstått och godkänt dessa villkor samt eventuella tillämpliga policys eller regler.

ARTIKEL 21 – KONTAKTINFORMATION:
Frågor om användarvillkoren bör skickas till oss
[email protected]

Uppdaterar…
  • Inga produkter i varukorgen.